"Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închină Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şiTatăl."